Adres do zwrotu:
ZAXER sp. z o.o.
Ul. Zakrzowiecka 53/4
30-376 Kraków

Czas na odstąpienie od umowy – 30 dni

Prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu.